Roma, DET NORSKE INSTITUTT, 26-28. 1.2009

Program for det nasjonale forskerkurset

„Objects and methods in aesthetic and cultural studies: Archives, Maps, Translations”

Arrangert av den nasjonale forskerskolen i kunst- og kulturfagene, „Tekst, Bilde, Lyd, Rom“

Mandag, 26.1.2009
Kl. 9.30 Fremmøte og velkomst
Kl. 10.00 – 13.00 Forelesning m/diskusjon: Kate Sturge
„Translation as object and category“

Kl. 15.00 – 18.00 Prosjektarbeid
Kommentatorer:
Sarah F. Maclaren og Mario Perniola
Prosjekter som kommenteres: M. Bartnæs, M. Auklend, H. Pötzsch

Tirsdag, 27.1.2009
Kl. 10.00 – 13.00 Forelesning m/diskusjon: Mario Perniola „Mapping the Aesthetic Value“
Kl. 15.00 – 18.00 Prosjektarbeid
Kommenator: Kate Sturge
Prosjekter som kommenteres: E. Lodén, A. Gullestad

Kommentator: Wolfgang Ernst
Prosjekter som kommenteres:
Steffi de Jong, Lasse Kristiansen

Onsdag 28.1.2009 Kl. 10.00 – 13.00 Forelesning m/diskusjon: Wolfgang Ernst ”Focussing Memory Technologies: Archival Knowledge, the Multi-Media Archive, Micro-Archives”
Kl. 15.00 – 18.00 Prosjektarbeid
Kommentator: Wolfgang Ernst
Prosjekter som kommenteres: H.H. Stien, R. Henden
Read 1929 times